Hiroshi Ishii wins Association for Computing Machinery SIGCHI Lifetime Research Award

Hiroshi Ishii wins Association for Computing Machinery SIGCHI Lifetime Research Award

Hiroshi Ishii wins Association for Computing Machinery SIGCHI Lifetime Research Award

Hiroshi Ishii wins Association for Computing Machinery SIGCHI Lifetime Research Award

Published February 20, 2019 at 360 × 360 in Hiroshi Ishii wins Association for Computing Machinery SIGCHI Lifetime Research Award

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.